zurück

Veri Gizliliği Beyanı

I. Veri işleme ve yasal zemin konusundaki temel bilgiler

(1) Bu veri gizliliği beyanı, online hizmetlerimiz ve bu hizmetlere bağlı web sayfalarının, fonksiyonların ve içeriklerin (aşağıda tümü "Online hizmetler" veya "Web sitesi" olarak anılacaktır) kapsamındaki kişisel verilerin işlenme türünü, kapsamını ve amacını açıklar. Veri gizliliği beyanı online hizmetlerin üzerinde kullanıldığı tanım kümelerinden, sistemlerden, platformlardan ve cihazlardan (örneğin masaüstü veya mobil) bağımsızdır.

(2) Bu veri gizliliği beyanı içinde kullanılan terimler, Veri Gizliliği Temel Düzenlemesi (DSGVO) içinde kullanılan terminolojiye, özellikle de DSGVO Madde 4'e uygundur. Daha iyi anlaşılması için aşağıda ilgili terimler tanımlanmıştır:

a. Kişisel veriler
Kişisel veriler, gerçek bir insanın (bundan böyle "ilgili kişi") kimliğine belirleyen veya belirlenebilmesini sağlayan her türlü veriyi ifade eder. Gerçek bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle de ad, kimlik numarası, yer bilgisi, online tanıtıcı veya fiziksel, psikolojik, genetik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini belirlemeyi sağlayabilecek herhangi bir tanıtıcı atandığında kişinin kimliği belirlenebilir hale gelir.

b. İlgili kişi
Kişisel verileri işlenmek üzere sorumluya iletilmiş olan ve bu veriler sayesinde kimliği belirlenen veya belirlenebilir olan gerçek kişidir.

c. İşleme
İşleme, otomatik yöntemler ile veya bu yöntemler olmaksızın yürütülen kişisel verilerle ilişkili her işlemi veya her işlem dizisini ifade eder; örneğin toplamak, kaydetmek, organize etmek, düzenlemek, saklamak, uyarlamak veya değiştirmek, okumak, sorgulamak, kullanmak, ileterek dağıtmak, yaymak veya başka bir biçimde kullanıma hazır etmek, karşılaştırmak, bağlantılandırmak, sınırlamak, silmek veya imha etmek

d. İşlemenin sınırlandırılması
İşlemeyi sınırlandırmak, kaydedilen kişisel verileri, gelecekte işlenmelerini kısıtlamak üzere işaretlemek anlamına gelir.

e. Profil çıkarmak
Profil çıkartmak bir gerçek kişinin belirli kişisel yönlerini değerlendirebilmek için kişisel verilerin her tür otomatik işlenmesi anlamına gelir, özellikle gerçek bir kişinin iş performansı, mali durum, sağlık, kişisel zevkler, ilgi alanları, güvenilirlik, tutum, bulunulan yer veya yer değişimi gibi yönlere dair bilgileri analiz veya tahmin ederek değerlendirmeler yapmak için kullanılır.

f. Takma ad vermek
Takma ad verme, kişisel verileri işlemenin başka bir yoludur, bu yol izlendiğinde kişisel veriler ile gerçek kişiler arasında, gerçek kişilerin kimliğini belirlemeyi sağlayacak ek bilgiler yardımı ile, bir bağlantı kurulmaz. Ancak, kişisel verilerin kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir gerçek bir kişiye atanmasını sağlayan bu ek bilgilerin teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olmaları durumunda veya özel olarak saklanmaları gerektiğinde takma ad verme gerçekleştirilemez.

g. Sorumlu veya işleme sorumlusu
Sorumlu veya işleme sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve yolları konusunda kendi başına veya başka sorumlularla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, merci, kurum veya makamdır. Bu işlemenin amacı veya yolları Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları tarafından önceden belirlendiyse, sorumlu veya işleme sorumlusu hakkında Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları uyarınca belirli kriterler belirlenebilir.

h. Yüklenici
Yüklenici, sorumlunun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, merci, kurum veya makamdır.

i. Alıcı
Alıcı, üçüncü bir taraf olup olmamasından bağımsız olarak, kişisel verileri alan gerçek veya tüzel kişi, merci, kurum veya makamdır. Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları uyarınca belirli bir inceleme emri çerçevesinde verileri alan yetkili makamılar alıcı olarak kabul edilmez.

j. Üçüncü taraf
İlgili kişi, sorumlu, yüklenici ve sorumlunun ve yüklenicinin kişisel verileri işleme sorumluluğunu doğrudan yüklenen kişiler dışında kalan gerçek veya tüzel kişi, merci, kurum veya makamlar üçüncü taraf olarak adlandırılır.

k. Onay
Onay, ilgili kişinin tamamen bilgilendirilmiş olarak ve kendi özgür iradesi ile, kişisel verilerinin işlenmesini kabul ettiğini bildirdiği, beyan biçiminde veya açıkça teyit ederek, yanlış anlaşılması mümkün olmayacak bir biçimde rıza göstermesidir. Bu online hizmetler çerçevesinde kullanıcının işlenen kişisel verileri arasında bildirim verileri (örneğin müşterinin adı ve adresi), sözleşme verileri (örneğin talep edilen hizmetler, sorumlu kişilerin adları, ödeme bilgileri), kullanım verileri (örneğin online hizmetlerimiz dahilinde ziyaret edilen web sayfaları, ürünlerimize gösterilen ilgi) ve içerik verileri (örneğin irtibat formuna girilen veriler) de bulunmaktadır.

(3) Ayrıca bu beyan içinde "Kullanıcı" terimini kullanacağız. Bu terim, DSGVO mantığına göre "ilgili kişi" terimi ile aynı anlama gelmektedir. Online hizmetlerimizi ziyaret eden herkes, halihazırda sözleşme ilişkisi içinde olup olmamamızdan bağımsız olarak bu kapsamdadır.

(4) Bu beyan içinde kullanılan tüm terimler, örneğin "Kullanıcı", cinsiyetten bağımsız ifadelerdir.

(5) Ticari faaliyetlerimiz kapsamında, ilgili veri gizliliği kurallarına uyuyoruz. Kullanıcıların kişisel verilerini sadece yasal bir izin olduğunda işliyoruz. Yasal düzenlemeler uyarınca özellikle sözleşmeye konu olan hizmetleri veya online servisleri yerine getirmek için gerekli olduğunda veya yasal yükümlülüklerimiz dahilinde zorunlu olduğumuzda kişisel verileri işlememiz özellikle gereklidir. Ayrıca bu verilerin işlenmesi için ilgili kişinin onayı olduğunda ve/veya verilerin işlenmesi meşru menfaatlerimiz dahilinde olduğunda (örneğin (bilgisayar) sistemimize yasal olarak cezalandırılması gereken (siber) saldırılan olduğunda) verileri işleyebiliriz.

(6) Veri işleme sorumlusu:

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Straße 34
88400 Biberach / Riß
Almanya
Tel.: +49 (0) 7351 / 571 - 0
Faks: +49 (0) 7351 / 571 - 130
E-posta: INFO@VOLLMER-GROUP.COM

Firma merkezi: Biberach

Yerel mahkeme Ulm HRB 640007
KDV tanıtıcı no.: DE 144889422
Vergi no.: 54001/00142

Temsil yetkisine sahip genel müdür: Dr.-Ing. Stefan Brand
Yönetim kurulu başkanı: Martin Kapp

Veri gizliliği sorumlumuz ile aşağıdaki iletişim adreslerinden iletişime geçebilirsiniz:

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Veri gizliliği sorumlusu
Ehinger Straße 34
88400 Biberach / Riß
Almanya

E-posta: DATENSCHUTZ@VOLLMER-GROUP.COM

(7) İlgili kişinin onayı çerçevesinde veri işlemenin yasal zeminini oluşturan maddeler DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent a ve Madde 7, sözleşmelerle ilgili önlemlerin alınması ve hizmetlerin yerine getirilmesi için veri işlemenin yasal zemini DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent b, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla verileri işlemenin yasal zemini DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent c ve yasal menfaatlerimizin korunması için yasal zemin DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent f.

II. Güvenlik önlemleri

(1) Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunmasını sağlamak için teknolojinin en güncel imkanlarını kullanarak teknik, organizasyonel ve yasal tüm önlemleri alıyoruz.

(2) Bu güvenlik önlemleri arasında verilerin ilgili kullanıcının tarayıcısı ile sunucularımız arasında şifrelenmiş olarak aktarılması özellikle önemlidir.

(3) Ama e-postaların şifrelenmemiş biçimde kaydedilebileceğine ve aktarılabileceğine dikkatinizi çekmek isteriz.

III. Verilerin üçüncü taraflara ve üçüncü taraf sağlayıcılara aktarılması

(1) Verilerin üçüncü taraflara aktarılması ancak yasal çerçeve dahilinde gerçekleşir. Kullanıcı verilerini (dış) üçüncü taraflara ancak DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent b uyarınca sözleşmesel amaçlarla gerekli olduğunda, yasal olarak vermek zorunda olduğumuzda veya DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent f uyarınca yasal menfaatlerimizi söz konusu olduğunda veririz.

(2) Eğer hizmetlerimizi sunmak için alt yüklenici kullanırsak, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gereken tüm yasal düzenlemeleri yapar ve ilgili teknik ve organizasyonel önlemleri alırız. Ayrıca alt yüklenicilerimizin de veri güvenliği kurallarına uymasını, özellikle de gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almasını zorunlu tutuyoruz.

(3) İnternet hizmetlerimiz çerçevesinde diğer sağlayıcıların (bundan sonra "üçüncü taraf sağlayıcılar") içerikleri, araçları ve diğer materyalleri mevcutsa ve bu üçüncü taraf sağlayıcıların merkezi DSGVO'nun geçerli olduğu alanın (yani Avrupa Birliğinin veya Avrupa Ekonomik Alanının) dışında kalıyorsa, bu ülkede (de) bir veri aktarımı olacağı öngörülmelidir. Verilerin böylesi ülkelere ("Üçüncü taraf ülkeler") aktarılması ancak bu ülkelerde veri gizliliği seviyesi makul bir düzeydeyse veya kullanıcının bu aktarım için onayı varsa veya buna dair bir yasal izin mevcutsa mümkündür.

(4) Şu anda ana sayfamızda üçüncü taraf sağlayıcıların aşağıdaki programlarını kullanıyoruz:

a. Google Analytics

Ana sayfamızda bir Google Inc. ("Google") web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanıyoruz. Bu kullanım online hizmetimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik biçimde işletilmesi yönündeki menfaatlerimiz için gereklidir ve bu yüzden meşru menfaatlerimiz temelinde (yani DSGVO madde 6 Paragraf 1 bent f uyarınca) kullanılmasına izin verilmektedir.

Google, Privacy Shield Anlaşması kapsamında sertifikalandırılmıştır ve bu nedenle Avrupa Veri Gizliliği Yasasına uymayı garanti etmektedir.

Google bu program ile elde ettiği bilgileri bizim adımıza kullanarak online hizmetlerimizin kullanıcı tarafından kullanımını değerlendirir, online hizmetler dahilindeki aktiviteler hakkında raporlar oluşturur ve online hizmetlerimizin kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı hizmetler alanında başka hizmetler sağlar. Bu işlem sırasında işlenen verilerden kullanıcı için takma adlı kullanım profilleri oluşturulabilir.

Google Analytics'i sadece IP anonimleştirmeyi etkinleştirdikten sonra kullanıyoruz. Yani kullanıcının IP adresi Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri içinde veya ilgili anlaşmaya dahil olan diğer Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri içinde kısaltılır. Ancak istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki Google sunucularına aktarılır ve orada kısaltılır.

Kullanıcı tarayıcısı tarafından aktarılan IP adresi, Google'ın diğer verileri ile birleştirilmez. Kullanıcılar tarayıcı yazılımlarındaki ilgili ayarlar ile çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirler; kullanıcılar ayrıca çerez tarafından üretilen ve online hizmetlerin kullanımı ile ilgili verilerin Google'a aktarılmasını ve Google tarafından işlenmesini de engelleyebilirler, bunun için aşağıdaki linkte mevcut olan tarayıcı eklentisini indirmeleri ve kurmaları yeterlidir:

Ayrıca aşağıdaki linke tıklayarak da Google Analytics tarafından veri kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Burada bilgisayarınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirilir ve böylece bu web sitesini gelecekteki ziyaretlerinizde verilerin kaydedilmesi engellenir:

GOOGLE ANALYTICS'İN ETKİNLİĞİNİ KALDIR

Google bu hizmet için çerezler kullanır. Bu çerezler internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini çağırdığında, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez kaydedilebilir. Bu çerez, web sitesinin yeniden çağrılması durumunda benzersiz bir şekilde kullanıcının tanımlanmasını sağlayan bir karakter dizisi içerir. Bu türden çerezlerin kullanımı da yasal menfaatlerimizin korunması kapsamındadır (DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent f). Ana sayfamızı çağırdığınızda sizi çerez kullanımı konusunda bilgilendiriyoruz. Çerez üzerinden elde edilen, kullanıcı tarafından online hizmetlerimizin kullanımına ilişkin bilgiler prensip olarak Google'ın ABD'deki sunucularına aktarılır ve orada saklanır.

Kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı konusunda tüm kontrol sizdedir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya sınırlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş olan çerezler istendiği zaman silinebilir. Bu işlem otomatik olarak da yapılabilir. Web sayfamızın çerezleri devre dışı bırakılırsa, muhtemelen web sitesinin tüm fonksiyonlarını kullanamayabilirsiniz.

b. Google Tag Manager

Web sayfalarımızda Google Tag Manager kullanılmaktadır. Bu hizmet sayesinde web sitesi etiketleri bir arayüz üzerinden yönetilebilir. Google Tool Manager sadece etiketleri implemente eder. Yani hiçbir çerez yerleştirilmez ve kişisel veriler toplanmaz. Google Tool Manager gerekirse verileri kaydetmek için başka etiketleri tetikleyebilir. Ancak Google Tag Manager bu verilere erişmez. Tanım kümesi veya çerez düzeyinde bir devre dışı bırakma gerçekleştirilmişse, Google Tag Manager tarafından implemente edilen tüm izleme etiketleri korunur.

Google Tag Manager hakkında daha fazla bilgi için:

c. Google Web Fonts

Sayfamızda yazı tiplerinin standart biçimde görüntülenmesi için Google tarafından sunulan Web Fonts kullanılmaktadır. Bir sayfa çağrıldığında, metinleri ve yazı tiplerini doğru biçimde görüntülemek için tarayıcınız gereken Web Font'larını tarayıcı önbelleğinden çağırır.
Bu amaçla, kullandığınız tarayıcı Google sunucuları ile bağlantı kurar. Böylece Google web sitemizin hangi IP adresi üzerinden çağrıldığı konusunda bilgi edinir. Google Web Fonts kullanımı, online hizmetimizin standart ve uygun biçimde görüntülenmesi konusundaki çıkarlarımıza hizmet eder. Bu durum, DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent f uyarınca yasal menfaatlerimiz kapsamındadır.

Eğer tarayıcınız Web Fonts programını desteklemezse, bilgisayarınızın standart yazı türü kullanılır.

Google Web Fonts ile ilgili ayrıntılı bilgileri şu adreste bulabilirsiniz
https://developers.google.com/fonts/faq

Ayrıca Google veri gizliliği beyanı için bkz.:
https://www.google.com/policies/privacy/.


d. Facebook eklentisi

Yasal menfaatlerimiz (yani DSGVO madde 6 Paragraf 1 bent f uyarınca online hizmetimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik biçimde işletilmesi yönündeki menfaatlerimiz) çerçevesinde Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresindeki facebook.com ("Facebook") sosyal ağının sosyal eklentilerini ("Eklentiler") kullanıyoruz. Bu eklentiler etkileşim öğeleri veya içerikler (örneğin videolar, grafikler ve metin paylaşımları) gösterebilir ve Facebook logosu sayesinde tespit edilebilir (mavi karo üzerinde beyaz "f" ve "Like", "Beğendim" veya başparmak yukarı ikonu) veya "Facebook sosyal eklentisi" ifadesiyle işaretlenir. Facebook sosyal eklentilerinin listesi ve görünümü şu adresten incelenebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook, Privacy Shield Anlaşması kapsamında sertifikalandırılmıştır ve bu nedenle Avrupa Veri Gizliliği Yasasına uymayı garanti etmektedir.

Bir kullanıcı bu online hizmetin bu eklentiyi içeren bir fonksiyonunu çağırdığında, kullanıcının cihazı doğrudan Facebook sunucuları ile bağlantı kurar. Eklentinin içeriği doğrudan Facebook tarafından kullanıcının cihazına aktarılır ve online hizmet ile bağlantılandırılır. Bu işlem sırasında işlenen verilerden kullanıcının kullanım profili oluşturulabilir. Facebook'un bu eklenti yardımıyla topladığı veriler üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve Facebook bu nedenle kullanıcıyı bizim durumumuz hakkında bilgilendirir.

Eklentinin entegre edilmesiyle Facebook bir kullanıcının online hizmetlerin ilgili sayfasını çağırdığına dair bilgi edinir. Eğer kullanıcı Facebook'ta oturum açmışa, Facebook bu ziyareti kullanıcının Facebook hesabı ile ilişkilendirebilir. Kullanıcılar eklenti ile etkileşime girdiğinde, mesela Like düğmesine bastığında veya bir yorum girdiğinde, ilgili bilgiler cihazınızdan doğrudan Facebook'a aktarılır ve orada kaydedilir. Eğer bir kullanıcı Facebook üyesi değilse bile, Facebook onun IP adresini öğrenebilir ve kaydedebilir. Facebook'a göre Almanya'da sadece anonimleştirilmiş bir IP adresi kaydedilmektedir.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı, verilerin Facebook tarafından nasıl işlendiği ve kullanıldığı, kullanıcının bu konudaki hakları ve kişisel alanını korumak için kullanabileceği ayarlama olanakları, Facebook veri gizliliği uyarıları içinde bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bir kullanıcı eğer Facebook üyesi ise ve Facebook'un bu online hizmetler hakkında kendisine dair veri toplamasını ve kendisinin Facebook'ta kayıtlı olan üye verileri ile ilişkilendirmesini istemiyorsa, online hizmetlerimizi kullanmadan önce Facebook oturumunu kapatmalı ve çerezlerini silmelidir. Diğer ayarlar ve verilerin reklam amaçlı kullanımını engelleme yolları için Facebook profil ayarlarına bakılmalıdır: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya ABD sayfaları http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfası http://www.youronlinechoices.com/.

Ayarlar platformdan bağımsızdır, yani tüm cihazlarda, örneğin masaüstü bilgisayarında veya mobil cihazlarda yapılabilir.

e. YouTube eklentisi

Ayrıca YouTube adlı hizmet sağlayıcının eklentisini de kullanıyoruz. YouTube, merkezi 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD'de bulunan YouTube LLC tarafından işletilmektedir. YouTube, merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc. tarafından temsil edilmektedir.

Web sitemizden bu eklentiye sahip internet sayfalarını çağırırsanız veya YouTube logosuna tıklarsanız, YouTube sunucuları ile bir bağlantı kurulur ve bu sırada eklenti gösterilir. Böylece hangi internet sayfamızı ziyaret ettiğiniz YouTube sunucularına bildirilir. Bir üye olarak YouTube'da oturum açtıysanız, bu bilgiler kişisel kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirilir. Bir videonun başlatma düğmesine basmak gibi bir eylemle eklentiyi kullanırsanız, bu bilgiler de kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirmeyi engellemek için, internet sayfamızı ziyaret etmeden önce YouTube kullanıcı hesabınızdan ve YouTube LLC ve Google Inc. şirketlerinin diğer kullanıcı hesaplarınızdan çıkmalı ve ilgili şirketlerin çerezlerini silmelisiniz.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı, verilerin YouTube tarafından nasıl işlendiği ve kullanıldığı, kullanıcının bu konudaki hakları ve kişisel alanını korumak için kullanabileceği ayarlama olanakları, YouTube veri gizliliği uyarıları içinde bulunabilir: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

IV. İletişim kurma ve bülten

(1) Bize e-posta ile kişisel veriler gönderilirse bunları sadece yasaların izin verdiği çerçevede kullanırız, ayrıca ilgili talebi cevaplamak için veya bildirilen bir onay çerçevesinde (DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent a) veya e-posta ile bir anlaşma oluşturuluyorsa, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için ( DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent b) verileri işleriz. Bu biçimde elde edilen kullanıcı kişisel verileri, işleme sürecinde diğer ticari faaliyetler kapsamında elde edilen kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

(2) Elektronik yollarla bize iş başvuruları gönderildiğinde burada mevcut olan kişisel verileri sadece başvuru işleminin yürütülmesi amacı ile işleriz ( DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent a). Bu işlem sonucunda başvuran kişi ile bir iş sözleşmesi yaparsak, istihdam ilişkisinin yürütülmesi amacıyla bize gönderilen verileri yasalar çerçevesinde işler ve saklarız. Başvuran kişi ile bir iş sözleşmesi yapılmazsa, herhangi bir yasal menfaatimiz olmaması durumunda, örneğin Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) uyarınca bir ispat yükümlülüğümüz olmadığında başvuru evrakları silinir.

(3) Aşağıdaki uyarılar ile bültenlerimizin içeriği, kaydolma, gönderim ve istatistiksel değerlendirme yöntemleri ve itiraz haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz:

a. Kullanıcının bültenimize abone olması, bültenin alınması ve aşağıda tanımlanan yöntem konusunda da onay verdiği anlamına gelir. Burada veri gizliliği yasası kapsamında bir onay söz konusudur, bu onay daha sonra durumu ispatlamak için bir protokole kaydedilir.

b. Bülten içeriği: Reklam bilgileri içeren bültenlerimizi, e-postaları ve diğer elektronik bildirimleri (bundan sonra "Bülten") sadece alıcının onayıyla veya yasal bir izin çerçevesinde gönderiyoruz. Bir bültene kaydolma çerçevesinde bülten içerikleri somut olarak bildirilmiş olduğu sürece, kullanıcının onayı bağlayıcıdır. Ayrıca bültenlerimizde ürünlerimiz, tekliflerimiz, kampanyalarımız ve şirketimiz hakkında bilgiler de mevcuttur.

c. Double-Opt-In ve protokole kaydetme: Bültenimize kaydolma, Double-Opt-In olarak bilinen yöntemle gerçekleştirilir. Kullanıcı kayıt olmak istediğinde, bu isteğini teyit etmesi için kendisine bir e-posta gönderilir. Bu teyit, kimsenin yabancı e-posta adresleri ile kaydolmasını engellemek içindir. Bülten aboneliği kayıtlarını bir protokole kaydedilir, böylece kaydolma prosesi yasal talepler durumunda ispatlanabilir. Bunun için kayıt olma ve teyit tarihlerinin yanı sıra IP adresi de kaydedilir. Ayrıca kaydedilen verilere ilişkin gönderme hizmeti sağlayıcısındaki olası değişiklikler de protokole kaydedilir.

d. Gönderme hizmeti sağlayıcı: Bültenin gönderilmesi, bundan sonra "Gönderme hizmeti sağlayıcı" olarak anılacak olan Inxmail GmbH, Wentzinger Straße 17, 79106 Freiburg, Almanya ("Inxmail") firması tarafından gerçekleştirilir. Gönderme hizmeti sağlayıcının veri gizliliği kurallarını şu adreste görebilirsiniz: https://www.inxmail.com/data-conditions

Ayrıca gönderme hizmeti sağlayıcı bu verileri takma ad verilmiş biçimde, yani bir kullanıcı ile ilişkilendirmeden, kendi hizmetlerinin optimizasyonu ve iyileştirilmesi amacıyla, örneğin gönderimin teknik optimizasyonu, bültenin görünümü veya alıcıların hangi ülkelerde olduğunu belirlemek için istatistiksel amaçlarla, kullanabilir. Gönderme hizmeti sağlayıcı bülten alıcılarının verilerini doğrudan alıcılara yazmak için veya üçüncü taraflara aktararak kullanamaz.

e. Kayıt verileri: Bültene kaydolmak için ilgili kullanıcının e-posta adresi yeterlidir. Ancak kişisel verileri belirtme olanağı mevcuttur. Bunlar bülten içinde kişiye hitap edebilmek için kullanılır.

f. İstatistiksel toplama ve analizler: Bültenlerimiz içinde "web-beacon" olarak bilinen bir dosya mevcuttur, bu tek piksel boyutundaki dosya bülten açıldığında gönderme hizmeti sağlayıcının sunucusundan çağrılır. Bu çağrı sayesinde önce tarayıcınız ve sisteminiz hakkındaki bilgiler gibi teknik bilgilerin yanı sıra IP adresiniz ve çağrı zamanı gibi bilgiler toplanır. Bu bilgiler, çağırma yeri bilgisi sayesinde (IP adresi sayesinde belirlenebilir) teknik verileri ve hedef kitleleri ve onların okuma davranışlarını kullanarak servisleri teknik olarak iyileştirme için kullanılır. İstatistiksel olarak toplanan veriler arasında bülteni açıp açmadığınız, ne zaman açtığınız ve hangi linkleri tıkladığınız da mevcuttur. Bu bilgiler teknik gerekçelere bağlı olarak ilgili bülten alıcısı ile ilişkilendirilebilir. Ancak ne bizim ne de gönderme hizmeti sağlayıcının amacı, münferit kullanıcıları izlemektir. Değerlendirmeler aslında kullanıcıların okuma alışkanlıklarını öğrenmek ve içeriklerimizi onlara göre uyarlamak veya farklı içerikleri kullanıcıların ilgi alanlarına göre göndermek için kullanılır.

g. Gönderme hizmeti sağlayıcı kullanılması, istatistiksel verilerin toplanması ve kayıt olma işleminin bir protokole kaydedilmesinin yasal temeli, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 bent f uyarınca yasal menfaatlerimizdir. Menfaatimiz kullanıcı dostu ve güvenli bir bülten sistemi kurmak, böylece hem ticari menfaatlerimizi korumak hem de kullanıcı beklentilerini gerçekleştirmektir.

h. Fesih/iptal: Kullanıcı her zaman bülten almayı feshedebilir, yani onayını iptal edebilir. Böylece bu bültenlerin gönderme hizmeti sağlayıcı tarafından gönderilmesi ve istatistiksel analizler yürütülmesi konusundaki onay da iptal edilmiş olur. Gönderme hizmeti sağlayıcının gönderim işlemi veya istatistiksel değerlendirme konusunda ayrı bir iptal maalesef mümkün değildir. Bülten fesih işlemi için her bültenin sonunda bir link mevcuttur. Eğer kullanıcı sadece bültene kayıt olduysa ve sonra bu kaydı feshettiyse, kişisel verileri silinir. Bülteni almak ve/veya iptal etmek için standart olarak temel tarife uyarınca belirlenen gönderim maliyetleri dışında herhangi bir maliyetin size yansıtılmayacağını önceden bildirmek isteriz.

i. Kullanıcının talepleri: Her kullanıcı, Madde VI içinde daha ayrıntılı açıklandığı üzere - bülten gönderimi onayı açısından da - bize karşı geçerli kılabileceği haklara sahiptir ve açıklanan taleplerde bulunabilir.

V. Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının alınması

(1) Hizmetin üzerinde bulunduğu sunucuya her erişim sırasında verileri topluyoruz (sunucu günlük dosyaları olarak bilinir). Erişim verileri içinde çağrılan web sayfasının adı, dosya, çağrının tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı çağrı hakkındaki mesaj, tarayıcı tipi ve versiyonu, gönderen URL (önceden ziyaret edilen sayfa), IP adresi ve talep eden hizmet sağlayıcı bulunur.

(2) Günlük dosyası bilgileri güvenlik gerekçesiyle (örneğin kötüye kullanım veya dolandırıcılığı tespit etmek için) maksimum yedi gün süreyle saklanır ve sonra silinir. İspat amacıyla saklanması gereken veriler ilgili durumun nihai biçimde halledileceği güne kadar saklanır.

(3) Bu verilerin toplanması, internet hizmetlerimizin sunulabilmesi için teknik açıdan gereklidir, bu veri toplama işleminin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Paragraf 1 bent f içinde tanımlanan yasal menfaatlerimizdir.

VI. Çerezlerin kullanımı

Web sitemizin işletilmesi için çerezler yerleştiriyoruz. Bu çerezler internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı web sitemizi çağırdığında, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez kaydedilebilir. Bu çerez, web sitesinin yeniden çağrılması durumunda benzersiz bir şekilde kullanıcının tanımlanmasını sağlayan bir karakter dizisi içerir. Bu türden çerezlerin kullanımı da yasal menfaatlerimizin korunması kapsamındadır (DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent f). Ana sayfamızı çağırdığınızda sizi çerez kullanımı konusunda bilgilendiriyoruz.

Tarayıcınızı ayarlamanız durumunda, çerezler belirlendiği anda bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca çerezlere sadece münferit durumlarda izin verme, bazı durumlar veya tüm durumlar için çerezleri reddetme ve tarayıcının kapatılması sırasında çerezlerin otomatik olarak silinmesini aktifleştirme seçeneği de mevcuttur. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu web sayfasının işlevselliği sınırlanabilir. Bazı durumlarda belli fonksiyonları veya sayfa alanlarını kullanamayabilirsiniz.

Zorunlu Çerezler
fe_typo_user, PHPSESSID:
Oturum verilerine yönelik genel kayıt (Oturum çerez). Bu veriler çeşitli modüller için, örneğin kullanıcı oturum açması, ürün bulucu, dil seçimi için mutlaka gereklidir.

cua, PIWIK_ses.1.c8d1:
Burada çerezlerin onaylandığı hafızaya alınır.

VII. Kullanıcının hakları

(1) Kullanıcılar her zaman ve ücretsiz olarak aşağıdaki konularda bilgi edinme hakkına sahiptir:

a. Kişisel verileri işleme amaçlarımız;

b. İşlediğimiz kişisel veri kategorileri;

c. Kişisel verilere erişmiş olan veya erişebilir durumda olan alıcılar veya alıcı kategorileri;

d. Kişisel veriler için planlanan saklama süresi veya buna dair kesin bilgiler vermek mümkün değilse saklama süresini belirleyen kriterler;

e. Kişisel veriler ilgili kişiden toplanmamışsa mevcut tüm verilerin kaynağı;

f. DSVGO Madde 22 Paragraf 1 ve 4 uyarunca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar verme mekanizmalarının varlığı - ve eğer var ise - ilgili kişi için bu işlemede kullanılan mantık, bu işlemede hangi verilere erişildiği ve bu işlemenin hedeflenen sonuçları.

(2) Ayrıca kullanıcılar aşağıdaki haklara da sahiptir:

a. Düzeltme hakkı
Kullanıcı bize karşı, kendisine dair olarak işlenen kişisel veriler yanlış veya eksik ise bunları düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahiptir. Düzeltmeleri gecikmeden uygularız.

b. İşlemenin sınırlandırılması hakkı
Aşağıdaki ön koşullar yerine getirildiğinde, kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir:

i. Kendisi ile ilgili kişisel verilerin doğruluğuna kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmemiz için gereken bir süre boyunca itiraz ettiğinde;

ii. İşleme haksız ise ve kişisel verilerin silinmesini reddederse ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımını sınırlamayı talep ederse;

iii. Kişisel verilere işlemek için artık ihtiyacımız yoksa ama haklarını geçerli kılmak, kullanmak veya yasal taleplerini savunmak için verilere ihtiyacı varsa veya

iv. DSGVO Madde 21 Paragraf 1 uyarınca işlemeye itiraz ettiyse ve tarafımızdan belirlenen meşru sebeplerin kullanıcının sebeplerinden daha güçlü olup olmadığı henüz tespit edilmediyse.

Kullanıcı ile ilgili kişisel verilerin işlenmesi sınırlandırıldıysa, bu veriler – kaydedilmesi hariç – sadece kullanıcının onayıyla veya hakları geçerli kılmak, kullanmak veya yasal taleplerini savunmak için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için veya Avrupa Birliğinin veya üye ülkenin önemli kamusal menfaatlerini korumak için işlenebilir.

Eğer işlemenin sınırlandırılması yukarıdaki ön koşullar nedeniyle sınırlandırıldıysa, sınırlandırma kaldırıldığında kullanıcıya bilgi vereceğiz.

c. Silme hakkı

i. Silme yükümlülüğü

Kullanıcılar bizden, kendileri ile ilgili kişisel verilerin hemen silinmesini talep edebilirler ve talepleri aşağıdaki izin verilen sebeplerden birine sahipse verileri hemen silinir:

İlgili kişisel veriler, toplandıkları ve işlendikleri amaç için artık gerekli değildir.

Kullanıcı, DSVGO Madde 6 Paragraf 1 bent a veya Madde 9 Paragraf 2 bent a uyarınca işlemeye izin veren onayını iptal etmiştir ve işleme için başka yasal zemin mevcut değildir.

Kullanıcı DSVGO Madde 21 Paragraf 1 uyarınca işlemeye itiraz etmiştir ve işleme için bu itirazdan daha güçlü neden yoktur veya DSVGO Madde 21 Paragraf 2 uyarınca itiraz etmiştir.

Kullanıcı ile ilgili kişisel veriler yasal olmayan bir biçimde işlenmiştir.

Kullanıcı ile ilgili kişisel verilerin silinmesi, sorumlunun tabi olduğu Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüktür.

Kullanıcı ile ilgili kişisel veriler, bilgi toplumu için sunulan hizmetler kapsamında DSGVO Madde 8 paragraf 1 uyarınca toplanmıştır.

ii. Üçüncü taraflara bilgi

Bir kullanıcı ile ilgili kişisel verileri paylaştıysak ve DSVGO Madde 17 Paragraf 1 uyarınca bu verileri silmekle yükümlüysek, mevcut teknolojiler ve uygulama maliyetleri açısından makul teknik ve diğer önlemleri alarak kişisel verileri işleyen diğer sorumluları, ilgili kişi olan kullanıcının bu kişisel verilere dair tüm linklerin veya bu kişisel verilerin tüm kopyalarının veya replikasyonlarının silinmesini talep ettiği konusunda bilgilendiririz.

iii. İstisnalar

İşleme aşağıdakiler için gerekli olduğu sürece silme hakkı mevcut değildir

ifade ve bilgi özgürlüğü haklarının kullanılması;

sorumlunun Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları nedeniyle yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek ya da kamu yararına bir görev yürütmek ya da sorumluya devredilen kamu otoritesini kullanmak üzere verileri işlemekle yükümlü olması;

Kamu sağlığı Madde 9 Paragraf 2 bent h ve DSVGO Madde 9 Paragraf 3 uyarınca kamusal çıkarlar söz konusu olduğunda;

DSGVO Madde 89 Paragraf 1 uyarınca kamusal menfaatler kapsamında kalan arşivleme, bilimsel veya tarihi araştırma veya istatistiksel amaçlarla kullanılması gerekiyorsa ve bölüm a) altında atıfta bulunulan yasanın, bu işlemin amaçlarına ulaşılmasını imkansız kılacak veya ciddi şekilde önyargı taşıdığı düşünüldüğünde veya

Hak taleplerini geçerli kılmak, kullanmak veya yasal taleplerini savunmak için.

d. Bilgi alma hakkı

i. Bir kullanıcı düzeltme, silme veya işlemeyi sınırlandırma haklarını geçerli kıldığında, kullanıcı ile ilişkili kişisel verileri paylaştığımız tüm alıcılara bu veri düzeltme veya silme işlemini bildirmekle yükümlüyüz, çünkü bu talepleri gerçekleştirmek olanaksız olabilir veya orantısız çaba gerektirebilir.

ii. Kullanıcı bu alıcılar hakkında bilgi sahibi olmak hakkına sahiptir.

e. Veri taşınabilirliği hakkı

Kullanıcılar bize verdikleri kendileri ile ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda bu verileri başka bir sorumluya bizim üzerimizden ve engellenmeden iletme hakkına sahiptir

i. İşleme, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 bent a veya DSGVO Madde 9 Paragraf 2 bent a uyarınca onaya veya DSGVO Madde 6 Paragraf 1 bent b uyarınca düzenlenen bir sözleşmeye dayanıyorsa ve

ii. İşleme otomatik yöntemler yardımıyla gerçekleştiriliyorsa.

Ayrıca bu hakkı kullanan kullanıcı, teknik olarak mümkünse, ilgili kişisel verilerin bir sorumludan bir başka sorumluya aktarılmasını da talep edebilir. Bu sırada başka kişilerin özgürlükleri ve hakları ihlal edilmemelidir.

Veri aktarılabilirliği hakkı, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek ya da kamu yararına bir görev yürütmek ya da sorumluya devredilen kamu otoritesini kullanmak üzere kişisel verilerin işlenmesi durumunda geçerli değildir.

f. İtiraz hakkı

i. Kullanıcılar kendi kişisel durumları nedeniyle istedikleri zaman kendileri ile ilgili kişisel verilerin DSGVO Madde 6 Paragraf 1 bent e veya f uyarınca işlenmesine itiraz edebilirler; aynı itiraz hakkı bu kurallar dahilinde çıkarılmış olan profiller için de geçerlidir.

ii. Kullanıcıların menfaatleri, hakları ve özgürlüklerinden ağır basan zorunlu yasal gerekçeler yoksa veya yasal hak taleplerinin geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması amacıyla işleme yapılmıyorsa, kullanıcı ile ilişkili kişisel verileri artık işlemeyiz.

iii. Kullanıcı ile ilişkili kişisel veriler doğrudan reklam yapmak için işleniyorsa, istediğiniz zaman ilgili kişisel verilerin böylesi reklamlar için kullanılmasına itiraz etme hakkınız mevcuttur; aynısı, doğrudan reklam için kullanılması durumda profil çıkarma için de geçerlidir. Şu anda bizde böylesi bir işleme mevcut değildir.

iv. Kullanıcı eğer doğrudan reklam için verilerin işlenmesine itiraz ederse, onunla ilgili kişisel veriler artık bu amaçla kullanılmaz.

v. Kullanıcılar, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanılması bağlamında – 2002/58/AB direktifi dikkate alınmaksızın – itiraz hakkını teknik spesifikasyonları belirlenmiş otomatik yöntemler üzerinden de kullanabilir.

vi. Aynı şekilde, kullanıcılar, prensip olarak gelecekte geçerli olmak üzere her zaman onayını iptal edebilir ve kanunun izin verdiği ölçüde, verilerinin gelecekte kullanılmasına itiraz edebilir.

g. Yetkili denetleme kurumuna şikayet etme hakkı

i. Diğer herhangi bir idari veya yargı yolunu kullanmayı engellemeksizin, kullanıcılar, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi DSGVO'yu ihlal ettiğini düşündüklerinde, özellikle Üye Devletin ikamet yeri, iş yeri veya olası ihlal yerindeki bir denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına sahip olacaktır.

ii. Şikayetin iletildiği denetleme kurumu şikayet sahibine şikayetinin durumu ve sonuçları konusunda DSGVO Madde 78 uyarınca yargı yolu açık kalmak üzere bilgi verecektir.

iii. Bizden sorumlu denetleme kurumu:

    Bilgi gizliliği ve bilgi özgürlüğü eyalet sorumlusu
    Baden-Württemberg
    Postfach 10 29 32
    70025 Stuttgart

    Königstraße 10a
    70173 Stuttgart

    Tel.: 0711/61 55 41 – 0
    Faks: 0711/61 55 41 – 15
    E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de
    İnternet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

VIII. Verilerin silinmesi

(1) Bizde saklanan veriler, amaçları için artık gerekli olmadığında ve yasal saklama yükümlülükleri ile çelişmediğinde silinir. Başka nedenlerle veya yasal olarak geçerli nedenlerle kullanıcı verileri silinmemişse, işlenmeleri sınırlanır. Yani veriler bloke edilir ve başka amaçlarla işlenemez. Bu örneğin kullanıcının ticaret veya vergi kanunları nedeniyle saklanması gereken verileri için geçerlidir.

(2) Yasal düzenlemeler uyarınca saklama örneğin HGB Madde 257 Paragraf 1 uyarınca saklanan belgelerde (ticari defterler, envanterler, açılış bilançoları, yıllık hesaplar, ticari mektuplar, muhasebe belgeleri vb.) 6 yıl, AO Madde 147 Paragraf 1 AO uyarınca saklanan belgelerde (defterler, Kayıtlar, yönetim raporları, muhasebe kayıtları, ticaret ve iş mektupları, vergilere ilişkin belgeler, vb.) 10 yıldır.

IX. Veri gizliliği beyanında değişiklikler

(1) Değişen yasal durumlara veya hizmetlerin ya da veri işlemenin değişmesine bağlı olarak bu veri gizliliği beyanını değiştirme hakkımız saklıdır. Bu ancak sadece veri işlemeye ilişkin beyanlarda geçerlidir. Kullanıcı onaylarının gerekli olduğunda veya veri gizliliği beyanının kullanıcı ile kurulan sözleşme ilişkisinin kurallarına dahil olması durumunda, değişiklikler ancak kullanıcının onayından sonra geçerli olur.

(2) Kullanıcılardan ricamız, bu veri gizliliği beyanının içeriğini düzenli olarak kontrol edip okumalarıdır.

 

 

Bu veri gizliliği beyanının tarihi: 25.05.2018

İlgili kişi

VOLLMER hakkında sorularınız mı var? Ürünlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz ya da size özel bir teklif hazırlanmasını mı istiyorsunuz? O zaman bizi arayın!
AdresF.N.T. Ahşap İşleme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti
Sümer Mah 2457,Soh No.2,PK.231
20100 Denizli