zurück

Siedem filarów zrównoważonego rozwoju Vollmer 2022-05-18

Przegląd

Vollmer, firma specjalizująca się w ostrzeniu, ujęła zrównoważony rozwój sloganem „Zrównoważone ostrzenie. Przyszłość domaga się precyzji.” i oparła go na siedmiu filarach, które można podzielić na następujące kategorie: innowacje, ludzie, przedsiębiorstwo. Rozwijanie innowacyjnych ostrzarek, serwisów i rozwiązań cyfrowych w zakresie obróbki narzędzi jest równie istotne co długofalowe i pozytywne relacje z klientami, dostawcami i pracownikami. W tej sile innowacyjności połączonej z 113 latami tradycji Vollmer tkwią korzenie zrównoważonego rozwoju, który przyczynił się do sukcesu przedsiębiorstwa – obecnego i przyszłego.

„Z entuzjazmem ku perfekcji” – te słowa od dekad oznaczają w Biberach niezawodność i jakość produktów i usług marki Vollmer. Uosabiają one działanie wpisujące się w filozofię zrównoważonego rozwoju, które sprawiło, że eksperci od ostrzenia na przestrzeni pokoleń stali się międzynarodowym liderem technologicznym w zakresie maszyn do obróbki narzędzi obrotowych, a także pił tarczowych i taśmowych. Tym razem konstruktor maszyn poprzez slogan „Zrównoważone ostrzenie. Przyszłość domaga się precyzji.” umieszcza swój zrównoważony rozwój pod jednym dachem, który spoczywa na siedmiu filarach: Zrównoważone rozwiązania. Prawdziwy serwis. Lojalni klienci. Niezawodni dostawcy. Oddani pracownicy. Atrakcyjne otoczenie. Nasze przedsiębiorstwo.

Zrównoważone rozwiązania. Prawdziwy serwis. Dwa filary reprezentują idee i innowacje

Na początku była idea – ideę miał Heinrich Vollmer, gdy w roku 1909 wynalazł pierwszą maszynę do rozwierania zębów piły oraz ostrzarkę pilnikową i założył swoje przedsiębiorstwo. Jego wizja uzyskania maksymalnej ostrości narzędzi tnących i brzeszczotów jest kultywowana w Vollmer po dziś dzień. Z tego względu konstruktor maszyn w zakresie zrównoważonych rozwiązań patrzy dalej niż zwyczajna moc ostrzarki wyrażona w watach. Dlatego Vollmer w procesie konstruowania maszyn kieruje uwagę na żywotność, efektywność energetyczną, automatyzację, optymalne wykorzystanie zasobów, cyfryzację oraz serwisowanie, a także możliwość ponownego wykorzystania.

Maszyny Vollmer są wyposażone w mnóstwo energooszczędnych rozwiązań. Ale w sumie chodzi o coś więcej, o coś, co wydaje się truizmem: Produkty i usługi o długim cyklu życia oraz wysokiej zdolności do naprawy i ponownego wykorzystania są zrównoważone pod względem ekonomicznym. Jakkolwiek stwierdzić jest łatwo, to jednak realizacja wymaga kompleksowego podejścia. Doświadczenia Vollmer z minionych 113 lat pozwalają w każdej maszynie uzyskać optymalne dostrojenie materiałów, technologii, kinematyki, automatyzacji i usług. Dzięki temu maszyny Vollmer pracują u klientów długofalowo.

Zrównoważone rozwiązania Vollmer uzupełnia prawdziwymi usługami w zakresie serwisowania, utrzymywania maszyn w należytym stanie, szkoleń, doposażania i cyfryzacji. Pozwalają one uzyskać długą żywotność, optymalną pracę oraz przywrócenie funkcjonalności niesprawnej maszynie – a nawet niedopuszczenie do jej awarii. Vollmer urzeczywistnia bliski kontakt z klientami poprzez oddziały w 14 krajach na całym świecie, zaś poprzez rozwiązania cyfrowe V@dison całościową kontrolę nad maszynami. Za pośrednictwem aplikacji Visual Support można zaangażować centrum wsparcia technicznego Vollmer w serwis online, a części zamienne, które są dostępne na przestrzeni wielu lat, klient może w późniejszym czasie zamówić w dowolnym momencie, korzystając ze swojego osobistego cyfrowego portalu.

Lojalni klienci. Niezawodni dostawcy. Oddani pracownicy. Trzy filary stawiają człowieka w centrum zainteresowania

Esencją zrównoważonego rozwoju w Vollmer jest człowiek, poczynając od klientów Vollmer poprzez własnych pracowników aż po dostawców i partnerów w stowarzyszeniach i organizacjach. Celem jest długofalowe wzmocnienie długofalowych relacji oraz zapewnienie współpracy na zasadach fair play. Dzięki temu Vollmer może wesprzeć swoich klientów przykładowo w zakresie wspólnego projektowania produktów. W odniesieniu do dostawców stawiamy na długofalową kooperację oraz zakupy w miarę możliwości regionalne.

Oddanie to trwała więź łącząca pracowników z naszym przedsiębiorstwem. Vollmer stawia ponadproporcjonalnie na edukację, kształcąc młodych ludzi w zawodach technicznych i ekonomicznych. Oferta obejmuje elastyczny czas pracy, możliwości ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, firmowe dni profilaktyki zdrowotnej, ergonomiczne miejsca pracy czy też formy spędzania wolnego czasu. Celem jest wysoki wskaźnik zatrudniania praktykantów i stażystów – pracownicy nierzadko pozostają w Vollmer przez cały okres aktywności zawodowej. Należyte docenianie zaangażowania w pracę przyczynia się do tego, że rodziny na przestrzeni pokoleń są oddane przedsiębiorstwu.

Atrakcyjne otoczenie. Nasze przedsiębiorstwo Dwa filary zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Ekonomia jest w Vollmer stale postrzegana przez pryzmat ekologii. Atrakcyjne otoczenie i własne przedsiębiorstwo są owymi czynnikami, które w zrównoważony sposób kształtują strukturę i kulturę. Obejmuje to produkcję efektywną energetycznie, a także wykorzystanie energii na cele utrzymania obiektów i logistyki. Vollmer w zakresie materiałów opakowaniowych jak palety czy kartony zwraca uwagę, by pochodziły one ze zrównoważonej produkcji. Zrównoważony rozwój oznacza również branie odpowiedzialności za pracowników i region. Dla przedsiębiorstwa istotne jest, by zawczasu określić perspektywy i wykorzystać je. Odnosi się to nie tylko do produktów i usług, lecz także do struktury przedsiębiorstwa. Vollmer jako fundacja ma zabezpieczony byt na wiele lat do przodu, a na przestrzeni pokoleń jest niezawodnym partnerem dla klientów, dostawców i pracowników. Ponadto Fundacja Sieglinde Vollmer wspiera edukację młodych ludzi i finansuje projekty oscylujące wokół matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i techniki.

„Co się tyczy wspierania młodzieży, już dwukrotnie przyznaliśmy nagrodę Sieglinde Vollmer młodym badaczom, którzy zaangażowali się w pozaszkolne projekty naukowe”, mówi dr Stefan Brand, prezes Grupy Vollmer. „W centrum naszego zrównoważonego rozwoju znajduje się człowiek, to on był i jest kluczowy dla naszej tradycji i siły naszej innowacyjności!”

Kontakt prasowy

Ingo Wolf
Marketing Services
AdresEhinger Straße 34 // 88400 Biberach/Riß